Glifoherb 360 SL 5l

Cena:68.00
Do koszyka

GLIFOHERB 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat w formie soli izopropyloamoniowej - związek z grupy pochodnych kwasu

fosfonowego - 360 g/l (36,0 % w/w).

UWAGA

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA

Glifoherb 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania

roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych

chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy

ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw

pożniwnych, w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliwy, brzoskwini, moreli, agrestu,

aronii, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej w szkółkach leśnych,

w odnowieniach i zalesieniach sosny zwyczajnej i leśnych gatunków drzew liściastych,

w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych, lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową lub

opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Glifoherb 360 SL jest nalistnym herbicydem o działaniu układowym.

Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę),

a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie,

rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie

i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin

następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne

nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

w dawce 3 l/ha:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak

polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty,

starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

w dawce 4 l/ha:

fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz

właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.

w dawce 5 l/ha:

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber

bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna

biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska,

owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona,

przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki,

szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik

pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka

ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 7,5 l/ha:

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber

bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna

biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek

lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz

właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno

kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty,

szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity,

tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka

wąskolistna.

w dawce 7,5 l/ha stosowanej dwukrotnie:

babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek

czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna,

glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica

pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, komosa biała,

koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna

bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska,

ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy,

pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój

polny, przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno

kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny,

szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity,

tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka

wąskolistna.

UWAGA

Środek Glifoherb 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 7,5 l/ha zapobiega

występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków

chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego,

koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego,

podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny rocznej,

włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.

w dawce 8,0 l/ha:

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa

biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest

ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna,

wierzbownica gruczołowata.

 Chwasty średnio wrażliwe:

w dawce 3 l/ha:

bodziszek drobny, jasnota purpurowa.

w dawce 5,0 l/ha:

mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi,

szczaw polny, wierzbownica gruczołowata.

w dawce 7,5 l/ha:

krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik

perski.

Glifoherb 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL w dawce 2,5 l/ha

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy,

przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny,

tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

STOSOWANIE ŚRODKA

PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH W CELU ZWALCZANIA CHWASTÓW

I UŁATWIENIA ZBIORU.

Pszenica ozima

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie

intensywnego rozwoju.

W pszenicy ozimej środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna

wynosi 20-30%, tj. 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem ziarna.

W rzepaku ozimym środek stosować w fazie dojrzałości technicznej nasion, gdy wilgotność

nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych

w 2/3 są barwy żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać 7 dni przed

zbiorem rzepaku. W celu ułatwienia zbioru (aby uzyskać pełny efekt dosuszania roślin

rzepaku) zaleca się zbiór kombajnem po upływie 14-21 dni od terminu wykonania oprysku.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środka nie stosować:

− w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin motylkowych,

− w pszenicy ozimej przeznaczonej na materiał siewny,

− na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

2. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można

ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW

POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

Pszenica ozima, rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące

chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać

żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien

osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.

Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty

dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście właściwe.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

JABŁOŃ

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich

wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. W

celu zniszczenia chwastów wieloletnich (np. skrzyp polny) środek można stosować w

mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:

Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew

owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany,

tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę

drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

OGRODY, DZIAŁKI, TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ FUNDAMENTÓW BUDYNKU,

PŁOTÓW I INNYCH OGRODZEŃ, WOKÓŁ DRZEW I KĘP KWIATÓW, POD

ŻYWOPŁOTAMI I KRZEWAMI, MIĘDZY PŁYTAMI I KOSTKĄ CHODNIKOWĄ, NA

TERENIE OBEJŚCIA I DRÓG DOJAZDOWYCH.

Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi

chwastów.

W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub

innych chwastów uciążliwych środek Glifoherb 360 SL stosować przed założeniem ogrodu

lub działki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 - 7,5 l/ha.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do

spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne,

używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać

w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz.

Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu

na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać

żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do

przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich

zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia

roślin.

Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

AGREST, ARONIA, MALINA, PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA,

PORZECZKA BIAŁA, GRUSZA, BRZOSKWINIA, CZEREŚNIA MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich

wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

W celu zniszczenia wieloletnich chwastów (np. skrzyp polny) środek można stosować

w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:

Glifoherb 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew i

krzewów owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany,

tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę

drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

SZKÓŁKI LEŚNE - SADZONKI DRZEW IGLASTYCH I LIŚCIASTYCH.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych. Środek

stosować do wysokości 1 metra sadzonki.

UWAGA:

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub opryskiwaczy polowych z osłonami,

tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę

sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

ODNOWIENIA, ZALESIENIA - SOSNA ZWYCZAJNA, LEŚNE GATUNKI DRZEW

LIŚCIASTYCH.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych oraz niezdrewniałych odrośli drzew i

krzewów. Środek stosować do wysokości 1 metra drzewka.

W przypadku sosny zwyczajnej środek stosować po zakończeniu rocznego przyrostu

sadzonek i zdrewnieniu pędu szczytowego.

UWAGA:

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych z osłonami, tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na

liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Glifoherb 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi

uprawowe można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania

środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zastosowania

środka.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów

stosowanych łącznie ze środkiem Glifoherb 360 SL.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

− przed wschodami chwastów,

− na rośliny chore, wylęgnięte i uszkodzone,

− w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów,

− w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,

− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin

opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.

Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością

wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej

ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego

dna zbiornika.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle

zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Zabieg wykonać na suche rośliny chwastów, podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co

najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochroną zabezpieczającą

przed oddziaływaniem środka ochrony roślin w czasie przygotowywania cieczy użytkowej

oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania samobieżnych

lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę

herbicydową.

W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie

wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie

dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC

Chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne - w razie wątpliwości

dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata