Szukaj

Banjo 500 SC 1L

180.00 zł

Banjo 500 SC to grzybobójczy preparat wykazujący układowe działanie.             Stosowany zapobiegawczo.                                                                                Zwalcza: alternarioza, zaraza ziemniaka w: ziemniak, burak ćwikłowy, marchew,    seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa.
Dawkowanie: 0,2-0,4 l/ha.

Zawartość substancji czynnych:
 Fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) - 500 g/l(39,2%)
Korzyści:
 -Preparat grzybobójczy ukierunkowany na ochronę ziemniaka
 -Krótki okres karencji
 -Działanie kontaktowe
 -Stosowanie zapobiegawcze
STOSOWANIE ŚRODKA:
 Ziemniak - Alternarioza:
  Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
  Termin stosowania: w momencie pojawienia się pierwszych                                  symptomów choroby.
  Od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do początku żółknięcia liści.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha                                                                   Zaraza ziemniaka:
  Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
  Termin stosowania: od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do    początku                  żółknięcia liści.
  Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5                                    UPRAWY MAŁOOBSZAROWE:                                                                            Marchew, Seler korzeniowy - Alternarioza naci marchwi                        Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2l/ha              Termin stosowania: w momencie pojawienia się pierwszych                                  symptomów choroby od fazy pięciuliści, do początku rozwoju części                    przeznaczonych do zbioru.                                                                                Zalecana ilość wody: 700 l/ha                                                                            Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2                                  Pietruszka korzeniowa - Alternarioza naci pietruszki                                      Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2l/ha              Termin stosowania: wiosną, w momencie pojawienia się pierwszych                       symptomów choroby od fazy pięciu liści, do początku rozwoju części                   przeznaczonych do zbioru.                                                                                Zalecana ilość wody: 700 l/ha                                                                        Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2                                    Burak ćwikłowy - Alternarioza buraka (liście)                                            Maksymalna/Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,4l/ha              Termin stosowania: wiosną, w momencie pojawienia się pierwszych                       symptomów choroby, faza od 9 i więcej liści buraka ćwikłowego, do fazy             rozwoju rozety, gdy liście zakrywają 60% powierzchni gleby.                              Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha                                                                    Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1                                    UWAGA:                                                                                                             Stosując preparat uważać, aby użytkowana ciecz nie znosiła się na sąsiednie   uprawy a także by nie nakładała się na stykach pasów zabiegowych   i uwrociach                                                                                                     Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):                                                                                                          Ziemniaki, marchew, pietruszka korzeniowa,                                                          seler korzeniowy i buraki ćwikłowe – 7dni.                                              Okres ważności - 2 lata

Banjo 500 SC is a fungicide formulation showing systemic effects. Preventive.
Combats:
Alternaria, potato blight in: potato, beetroot, carrot, root celery, parsley.
Dosage: 0.2-0.4 l / ha
.
Potato blight:

Maximum / Recommended dose for single use: 0.4 l / ha

Date of application:
from the beginning of the inter-row covering phase to the beginning of    yellowing of the leaves.                                                                                                        Recommended amount of water: 200-400 l / ha
Maximum number of treatments in the growing season: 5                                                          CULTIVATED CEREALS:
Carrot, Root celery - Alternariosis carries carrots
 Maximum / Recommended dose for single use: 0,2 l/ha
 Use: when the first symptoms of the disease occur from the five-leaf phase, to the beginning     of the development of the parts to be harvested.
 Recommended amount of water: 700 l/ha
 Maximum number of treatments in the growing season: 2
Parsley root - Alternariosis parsley
 Maximum / Recommended dose for single use: 0,2 l/ha
 Date of application: in spring, at the time of the first symptoms of the disease from phase    five leaves, to the beginning of the development of the parts to be harvested.
 Recommended amount of water: 700 l/ha
 Maximum number of treatments in the growing season: 2                                                        Beetroot - Beet Alternariosis (leaves)
 Maximum / Recommended dose for single use: 0.4 l/ha

 Date of application:
in spring, at the time of the first symptoms of the disease, phase of 9 or     more beetroot leaves, to the stage of development of the rosette, when the leaves cover         60% of the soil surface.
 Recommended amount of water: 200-400 l/ha
 Maximum number of treatments in the growing season: 1
CAUTION:
When using the preparation, take care that the liquid used does not abandon the      neighboring crops and that it does not overlap the joints of treatment belts and headlands.
Period from the last application of the product to the date of harvesting the crop (grace period):

Potatoes, carrots, root parsley, root celery, red beets - 7 days
Shelf life - 2 years

    Czas dostawy: 14 dni

    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty.

    Dokonaj swoich pierwszych zakupów