Szukaj

Butoxone M 400 SL 1L

54.00 zł

                 Butoxone M 400 SL 1L - Środek chwastobójczy
Substancja aktywna: MCPB - 400 g/l
Sposób działania: Środek chwastobójczy w formie koncentratu do         sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie.
Stosowanie: Środek przeznaczony do powschodowego zwalczania   chwastów dwuliściennych w grochu.                                                  Działanie na chwasty:
 BUTOXONE M 400 SL pobierany jest przez liście chwastów,   powodując ich deformację a następnie zahamowanie wzrostu roślin i   ich zamieranie.                                                                   Najskuteczniej zwalcza chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie   siewki.                                                                                      Uwaga!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.                Butoxone M 400 SL 1L - Herbicide
Active substance:
MCPB - 400 g / l
Method of action:
Herbicide in the form of a concentrate for making    an aqueous solution, used on a nalistnie.
Application:
Agent intended for post-emergence control of    dicotyledonous weeds in peas.
Action on weeds:

  BUTOXONE M 400 SL is taken up by weed leaves, causing them to    deform   and then stopping the growth of plants and their dying out    The most effective is controlling annual weeds in the seedlingstage  Attention!                                                                                          Due to the very high sensitivity of some crops, even on negligible amounts of the agent, it is very important to thoroughly wash the sprayer after the treatment, especially before use in other plants than recommended.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów