Szukaj

Chwastox D 179 SL 1L / 5L

14.50 zł

  • 1L
  • 5L

  Chwastox D 179 SL                                                                                            Zawartość substancji czynnych:
 - MCPA w postaci soli sodowo-potasowej (związek z grupy fenoksykwasów)                         -161g/l  (14,87 %)
 - Dikamba w postaci soli sodowej (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)         -17,8 g/l (1,64 %)

  Zezwolenie MRiRW nr R-35/2012 z dnia 06.02.2012 r.
  Zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R-480/2017d z dnia 26.09.2017 r.

CHWASTOX D 179 SL jest środkiem herbicydem, w formie płynu do sporządzania   roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych,   jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Środek pobierany jest   głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie   wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we   wczesnych fazach rozwojowych, tj. w fazie 2-3 pary liści właściwych.                    Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze   środka.                                                                                                                             DZIAŁANIE NA CHWASTY:                                                                                        Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest                                    powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity                          Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik polny

Pszenica ozima

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha              Termin stosowania:
 -Opryskiwać wiosną, od początku do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej.       -
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 -Zalecane opryskiwanie: średniokropliste                                                                       -
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

   NASTĘPSTWO ROŚLIN:                                                                                                W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku   uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy   przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.
Ś
RODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ                                              1. Środka nie stosować:                                                                                                                                                           - W późniejszych od zalecanych fazach rozwojowych rośliny uprawnej oraz w dawkach wyższych od zalecanej,                        ze względu na możliwość uszkodzenia zboża
       - W okresie suszy
       - Na rośliny chore, uszkodzone lub mokre
       - W temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC, przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:                                                                                                                       - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
     - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach                                                
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:
  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
  Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą 
z włączonym mieszadłem i               uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie z     instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza. W przypadku opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne         ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do     zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu. W przypadku przerw     w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku                       opryskiwacza.

   Chwastox D 179 SL                                                                                                                                                      The content of active substances:                                                                                                                                    - MCPA in the form of sodium potassium salt (a compound from the phenoxy group) -161g /l (14.87%)                  - Dikamba in the form of the sodium salt (a compound from the group of benzoic acid derivatives) -17.8g/l                   Permission of MRiRW No. R-35/2012 of 06/02/2012. Amended by the latest decision of the Ministry of Agriculture and Rural                    Development No. R-480 / 2017d of 26/09/2017.                                                                                                CHWASTOX D 179 SL is a herbicide in the form of a liquid for aqueous solution, used on a bed of water,    intended for combating troublesome, one-year dicotyledonous weeds in winter wheat. The agent is mainly taken      up by weed leaves causing their deformation, followed by the inhibition of growth and dieback of plants. The    most effective is combating weeds in the early stages of development, ie in the phase of 2-3 pairs of specific    leaves. The warm weather and favorable growth of plants enhances the herbicidal action of the product.                ACTION ON WEEDS:                                                                                                                                                    Sensitive weeds: common starworm, maruna odorless, cuddly clover, knotweed convolute, rapeseed self-                   seeding, calcareous weed                                                                                                                                    Weed medium-sensitive weeds: field violet, field speedwell Winter wheat                                                                The maximum / recommended dose for single use: 5 l/ha                                                                                                 - Spray in spring, from the beginning to the end of the winter wheat tillering phase                                                      - Recommended amount of water: 200-300 l/ha                                                                                                              - Recommended spraying: medium-droplets                                                                                                                    - The maximum number of treatments in the growing season: 1

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów