Szukaj

Glean 75 WG 100g

220.00 zł

Glean 75 WG 100g is a selective herbicide with systemic action.
It is collected through the leaves and roots of plants and quickly moved throughout the plant.
It is characterized by active selectivity - i.e. protected plants have the ability to decompose the product.
Suspends completely or limits the growth and development of weeds shortly after the procedure.
The weeds strongly inhibited in growth and development do not compete with the protected plant.
Applied preemergence destroys the weeds in the seedling stage.
Glean 75 WG
can be used on all soils, except for sands and soils with a pH above 7.5.
Drought, low as well as very high temperatures weaken the effect of the agent. The best effect is achieved by pre-emergence agent or young intensely growing weeds.
Monocot weeds are more effectively destroyed before emergence
.Glean 75 WG 100g jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Charakteryzuje się selektywnością czynną - tzn. rośliny chronione mają zdolność rozkładu środka. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Chwasty silnie zahamowane we wzroście i rozwoju nie stanowią konkurencji dla rośliny chronionej.                            Zastosowany przedwschodowo niszczy chwasty znajdujące się w fazie   siewek.
Glean 75 WG
 może być stosowany na wszystkich glebach, z wyjątkiem piasków oraz gleb o pH powyżej 7,5.

Susza, niskie, a także bardzo wysokie temperatury osłabiają działanie środka. Najlepszy efekt uzyskuje się stosując środek przedwschodowo lub na młode intensywnie rosnące chwasty. Chwasty jednoliścienne są skuteczniej niszczone przed wschodami.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów