Szukaj

Cornmax 340 SE 1L

71.00 zł

Cornmax 340 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji, stosowany powschodowo. Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.      SUBSTANCJA CZYNNA:                                                                       1)Bromoksynil - (związek z grupy hydroksybenzonitryli 90g/ l             2)Terbutylazyna - (związek z grupy triazyn) 250g/l

RODZAJ ŚRODKA: Herbicyd                                                            ZASTOSOWANIE: Kukurydza                                                            FORMULACJA: SE - Środek w postaci zawiesino-emulsji

DZIAŁANIE:                                                                                                        Cornmax 340 SE zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym   się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontaktowo,   pobierany jest głównie przez licie, Terbutylazyna pobierana jest   przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe   działanie w glebie.                                      Środek powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin.          Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Cornmax 340 SE is a suspension-emulsion herbicide used for post-emergence application.
Intended for combating one-year dicotyledonous weeds in corn.
ACTIVE SUBSTANCE:
1)Bromoxynil - (a compound from the hydroxybenzonitrile group) 90 g in 1 liter of the product
2)Terbutylazine - (a compound from the triazine group) 250 g in 1 liter of the product.

TYPE OF CENTER: Herbicide                                                             
APPLICATION: Maize                                                              FORMULATION: SE -Agent in the form of a suspension-emulsion

ACTION:
Cornmax 340 SE contains two active substances with a   complementary mechanism of action Bromoxynil acts in   contact, is mainly taken up by leaves, terbutylazyna is   taken up by leaves and roots of sensitive plants, shows a   long-lasting effect in the soil.                                                       
The agent causes drying and then dying of plants.
It most effectively destroys the weeds in the 2-6 leaf phase.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów