Szukaj

FruktoVit Plus do trawników 1,2 kg

6.50 zł

Do uzyskania trwałej, zwartej darni i pięknej zieleni traw konieczne jest systematyczne nawożenie trawnika od wczesnej wiosny do jesieni. FruktoVit PLUS  zawiera składniki pokarmowe w ilościach i formach dostosowanych do wymagań pokarmowych wszystkich gatunków traw, szczególnie do trawników ozdobnych i reprezentacyjnych. Zawarte w nawozie składniki mineralne, stymulują wzrost traw, poprawiają ich odporność oraz zapewniają intensywny zielony kolor i zwartą darń, co przeciwdziała wzrostowi mchu i zachwaszczeniu.

FruktoVit PLUS może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno przy zakładaniu trawników, jak również do nawożenia trawników wieloletnich.
 

Regularne stosowanie nawozu zapewnia: 

  • gęstą darń
  • soczystą zieleń
  • większą odporność traw na choroby i wymarzanie


Sposób stosowania:

Zakładanie trawnika
Wiosną (połowa kwietnia), przed wysiewem trawy, należy 180 g nawozu rozsiać równomiernie na powierzchni 1 m2 i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10-20 cm, wysiać trawę i obficie podlać. Następnie nawozić 2-krotnie stosując łącznie w sezonie około 60 g nawozu na 1 m2, w następujących terminach i dawkach:

połowa lipca40 g/m2
sierpień40 g/m2

Trawniki wieloletnie
Stosować w odstępach 3-4 tygodniowych, stosując łącznie w sezonie około 200 g nawozu na 1 m2 trawnika,
w następujących terminach i dawkach:

połowa kwietnia50 g/m2
połowa maja45 g/m2
połowa czerwca45 g/m2
połowa lipca30 g/m2
połowa sierpień30 g/m2

Nawóz należy rozsypać równomiernie na powierzchni trawnika, najlepiej po skoszeniu trawy.
Jeżeli w najbliższych godzinach po nawożeniu nie jest spodziewany deszcz, trawnik należy obficie podlać.
Należy unikać rozsiewu nawozu na mokre rośliny.

Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

In order to obtain a durable, compact turf and beautiful green grasses it is necessary to systematically fertilize the lawn from early spring to autumn. FruktoVit PLUS contains nutrients in quantities and forms adapted to the nutritional requirements of all grass species, especially for ornamental and representative lawns. Minerals contained in the fertilizer, stimulate the growth of grasses, improve their resistance and provide intense green color and dense turf, which prevents the growth of moss and weeds.

FruktoVit PLUS can be used on all types of soil, both when setting up lawns, as well as for fertilizing perennial lawns.

Regular use of fertilizer ensures:

  -dense turf                       -juicy green

  -greater resistance of grasses to disease and dream

Application method:

Setting up the lawn

In the spring (mid-April), before sowing grass, spread 180 g of fertilizer evenly over an area of ​​1 m2 and mix with the top layer of soil with a thickness of 10-20 cm, sow the grass and abundantly wate. Then fertilize twice, applying in total about 60 g of fertilizer per 1 m2, in the following dates and doses:

half of July 40 g / m2

August 40 g / m2

Perennial lawns

Apply at 3-4-week intervals, applying in total about 200 g                    of fertilizer per 1 m2 of lawn in season, in the following                        dates and doses:

mid-April                                    50 g / m2                                      half of May                                45 g / m2                                            half of June                                45 g / m2                                          half of July                                  30 g / m2                                          mid August                                 30 g / m2

The fertilizer should be spread evenly over the lawn surface,                preferably after mowing the grass.                                                      If rain is not expected in the coming hours after fertilization,                the lawn should be watered abundantly.                                              Avoid spreading the fertilizer to wet plants.

Regular watering increases the efficiency of fertilization.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów