Szukaj

Gold 450 EC 0,5L

30.00 zł

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

 • 2,4-D w formie estru (związek z grupy fenoksykwasów) - 360 g/l
 • fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 90 g/l

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych szczególnie uciążliwych jak np. gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny, w pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, życie, owsie. Środek GOLD 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
OPIS DZIAŁANIA:

Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy około 5 cm).          
                                                                                                          Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.                                                                                                     ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:                                                     

 1. Środek może powodować częściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek u niektórych odmian zbóż.
 2. W niektórych odmianach zbóż środek może powodować obniżenie plonu ziarna.
 1. PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, PSZENŻYTO JARE, OWIES 
  Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.
  Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 2. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO 
  Opryskiwać wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy pierwszego kolanka. 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,25 l/ha.
  Wyższe z zalecanych dawki środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
  Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.                                                  Uwaga: Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od opryskiwania.

Herbicide
STATEMENT OF ACTIVE SUBSTANCES:
2,4-D in the form of an ester (compound with a group of phenoxy acids) - 360 g / l
fluroxypyr (a compound from the pyridinecarboxylic acid group) - 90 g / l
Environmental protection against concentration in the environment in which they occur is often exposed to hard moments. Common starwing, hairy clover, field ruddy, spring wheat, winter wheat, spring barley, winter barley, spring wheat, winter triticale, life, oats.                                           GOLD 450 EC is intended for use with field sprayers.
  A DESCRIPTION OF THE ACTION:

The first effects are visible after a few days.                                                                            In warm and humid weather conditions, weeds are completely weaned after 2-3 weeks. 
The agent most effectively destroys the weeds in the early stages of growth: from phase 2 to 8 leaves (cuddly cling to phase 8 whorls, camomile weeds to the rosette phase with a diameter of about 5 cm).
Intensity of the agent depends on the date of the procedure, the development phase of the crop, the firmness of the field, the position and weather conditions.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów