Szukaj

BEST Rat Killer Pasta

8.50 zł

Jednodawkowy preparat w formie plastycznej pasty w saszetkach do zwalczania szczurów i myszy. Stanowi szczytowe osiągnięcie w dziedzinie chemii i formulacji rodentycydów. Preparatem można handlować we wszystkich branzowych hurtowniach i sieciach sklepów detalicznych.    

 Sposób użycia:                                                                                                Wykładać w płytkich naczyniach w pobliżu kryjówek lub na drogach przebiegu gryzoni w porcjach 4 saszetki granulatu co 5-10 m (szczury) lub 2 saszetki co 2-5 m (myszy).

Trutkę uzupełniać aż do całkowitego zabicia gryzoni (ok.10 dni).                  Zawiera 0,0025% brodifakum (antykoagulant).                                                -Najlepiej dobrana baza smakowa dla gryzoni (93-97 % zjadliwości w stosunku    do paszy standardowej w doświadczeniach Instytutu Przemysłu Organicznego    w Pszczynie)                                                                                                  -Optymalna wielkość granulki oraz jej twardość dobrana empirycznie, tak aby    uzyskać maksymalną zjadliwość u szczurów.                                                    -Starannie dobrana zawartość substancji czynnej, tak aby skrócić czas akcji      deratyzacyjnej z 14 do 9-10 dni, ale nie wzbudzić nieufności u szczurów    (preparat powoduje pierwszą śmiertelność gryzoni po 4 dniach od spożycia).  -Optimum ekonomiczne - najlepszy efekt za najniższą cenę w przeliczeniu na    jednego szczura. najlepsze substancje mumifikujące, hamujące rozkład      gnilny padłych gryzoni.                                                                                  -Najlepsze zabezpieczenie przed przypadkowym spożyciem człowieka przez    dodatek Gormaxu® (wstrętnie gorzkiej substancji)

Opakowanie 200 g

Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Single-dose preparation in the form of a plastic paste in sachets to control rats and mice. It is a top achievement in the field of chemistry and rodenticide formulations. The product can be traded in all branch warehouses and retail store chains.

 Usage:                                                                                                            Place in shallow vessels near hiding places or along the paths of rodents in portions of 4 sachets granules every 5-10 m (rats) or 2 sachets every 2-5 m (mice). Repeat the poison until the rodent is completely killed (about 10 days). It contains 0.0025% brodifacum (anticoagulant).

 -The best selected taste base for rodents (93-97% virulence compared to the        standard feed in the experience of the Institute of Organic Industry in              Pszczyna)                                                                                                     -Optimal granule size and its hardness selected empirically, so as to obtain          maximum virulence in rats.                                                                           -Carefully selected content of the active substance, so as to shorten the time      of action of deratisation from 14 to 9-10 days, but not to cause distrust in        rats (preparation causes the first rodent mortality after 4 days from                  consumption)                                                                                               -Economic optimum - the best effect at the lowest price per rat                       -The best mummifying substances, inhibiting the decomposition of dead              rodents                                                                                                       -The best protection against accidental human consumption through the              addition of Gormax® (a bitter substance)

Packaging 200 g

Biocidal product should be used with special precautions. Read the label and package leaflet before use.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów