Szukaj

Gallup 360 SL 20L

250.00 zł

GALLUP 360 SL

Is a herbicide in the form of a concentrate for sprays.                          Used before winter harvest and winter barley.                                      For jungles and other monocotyledonous and dicotyledonous weeds (annual and perennial)                                                                         -on stubbles                                      -in apple and cherry orchards        -in currant cultivation                            -to be liquidated and cast before sowing in the crop.                                                          Gallup 360 SL is applicable when giving field sprayers or orchards attached to the herbicide beam.

MEASURE ON WEED:                                                                           It is a foliar herbicide with active systemic effects. It is picked up by the green parts of plants, and then it travels along its entire value and reaches their underground parts (roots, stolons, etc.) causing them to die.

GALLUP 360 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego.                                                      Stosowanym przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania chwastów i przyspieszenia zbioru pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego                                                                              Do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich)                                                            -na ścierniskach           -w sadach jabłoniowych i wiśniowych  -w uprawie porzeczki czarnej                                                              -do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych        Środek Gallup 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.                                                                          DZIAŁANIE NA CHWASTY:                                                                     Jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym.                   Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą   korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części   podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. 

Czas dostawy: 14 dni

Adengo 315 SC 5L

2220.00 zł

Attribut 120g + Actirob 1L

198.00 zł

Axidor 5L

270.00 zł

Folia czarno-biała 8x33

260.00 zł

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów