Szukaj

Legion 5L

599.00 zł

Legion to chwastobójczy preparat, o działaniu systemicznym,                        do stosowania jesiennego.                                                                            Zwalcza:                                                                                                       -chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota   purpurowa i        różowa, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy                i perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,                                                -tobołki polne w uprawie:                                                                                               -pszenica ozima                          -jęczmień ozimy                                             -pszenżyto ozime i żyto ozime.

Dawkowanie: 1,0 l/ha

Zawartość substancji czynnych:

 • diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) - 100 g/l           (9,48%),
 • florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 3,75 g/l (0,36%),
 • penoksulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 15 g/l (1,42%).    Zalety:
 • -skuteczne rozwiązanie problemu chwastów we wszystkich                 zbożach ozimych, w tym także w jęczmieniu
  -bezpieczny dla roślin uprawianych nastepczo
  -szerokie spektrum zwalczanych chwastów w jednym zabiegu, bez    mieszanek zbiornikowych
  -elastyczność stosowania                                                                               
  -jedna, stała dawka – 1 l/ha
  -szybkie działanie preparatu
  -możliwość stosowania łącznie z fungicydami i nawozami dolistnymi. 
  Stosowanie środka:                                                                                           -Pszenica ozima        -Jęczmień ozimy           -Pszenżyto ozime        Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


  Legion for herbicidal preparation, for systemic action,
  for autumn use. 
  Combats: - cornflower, field violet, common starlet, purple and pink jasmine, cereal broom, climber snug, blush and persian speedwell, rapeseed self-cultivating, dry capsule,
  Bottos in: 
  -winter wheat                            -winter barley                                            -winter triticale and winter rye .

  Dosage: 1.0 l / ha

  Tax content:
  diflufenican (compound with pyridinecarboxamide) - 100 g / l (9.48%),
  florasulam (compound from triazolopyrimidine groups) - 3.75 g / l(0.36%)
  penoxulam (a compound from the triazolopyrimidine group)-15g/l(1.42%).

  Benefits:
  - effective solutions to the problem of weeds in all winter cereals, also in English
  - safe for plants grown next
  - wide spectrum of weed control in action, without collective wording
  -elasticity of use - one, constant dose - 1 l / ha
  - fast operation of devices
  -a possibility to use combinations with fungicides and foliar fertilizers. 
  Application of the product:

  - Winter wheat       - Winter barley         - Winter triticale

  The maximum dose for single use: 1.0 l / ha.

  Czas dostawy: 14 dni

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów