Szukaj

Lentipur FLO 500 SC 20L

510.00 zł

Środek chwastobójczy
Substancja aktywna: chlorotoluron - 500 g/l
Sposób działania: Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie
Stosowanie: Środek przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym.
 Lentipur Flo 500 SC Środek chwastobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.
DZIAŁANIE NA CHWASTY:

Objawem działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich   zamieranie.
Środek działa również w niskich temperaturach.
                                                                Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści,
   a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.
Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa   biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity,  tobołki polne,wyczyniec polny 
Chwasty średnio wrażliwe:
przetacznik polny.
Chwasty średnio odporne:
bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie    kiełkowania).
Chwasty odporne:
dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

Herbicide
Active substance:
chlorotoluron - 500 g / l
Method of action:
Herbicide, concentrated concentrate for dilution with water, applied by soil or folly
Application:
Agent intended for combating broom and one-year dicotyledonous weeds in winter wheat, winter    triticale, life, winter barley
Lentipur Flo 500 SC
Herbicide in the form of concentrate of concentrated suspension for dilution with water, applied by soil or folly, intended for combating the broom grain and one-year dicot weeds in winter wheat, winter triticale, life, winter barley. It is picked up by roots and weed leaves.
WEED ACTION:

The symptom of the herbicide is the chlorosis of the leaves of sensitive plants, and then their dying out.
The agent also works at low temperatures. Dicotyledonous weeds destroys most effectively from the germination stage to the 6-leaf phase, and monocot weeds from the germination phase to the end of the tillering phase.
Sensitive weeds:
cornflower, common starweed, pink liverwort, white quince, corn broom, field grasshopper, common capsule, bundles of field grass, field foxtail
Medium-sensitive weeds:
field speedwell.
Medium-resistant weeds:
fine geranium, rapeseed self-seeding (in germination phase).
Resistant weeds:
common hazel, field violet, poppy field, cuddly cling.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów