Szukaj

Pampa 040 SC 1L

65.00 zł

Pampa 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, w   formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,   stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania   chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w   kukurydzy. Środek  pobierany jest głównie poprzez liście i szybko   przemieszczany w   roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce   po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin.            

Chwasty zamierają całkowicie po 20 – 25 dniach od zabiegu.                            Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.            Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może    je opóźnić.                                                                                                      Zawartość substancji czynnych:                                                            -nikosulfuron – 40g/l (4,17%) (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)  Stosowanie:
KUKURYDZA
Termin stosowania: w fazie 2 – 7 liści kukurydzy (BBCH 12 – 17), od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia chwastnicy jednostronnej w przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2 – 4 liści
maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Nie stosować w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C.

Produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.


Pampa 040 SC is a selective herbicide with systemic effect, in the form of a concentrate in the form of a concentrated suspension for dilution with water,
applied en route, intended for post-emergence control of unilateral barnyard and some dicotyledonous weeds in maize.
The agent is taken mainly through the leaves and quickly moved in the plant, inhibiting its growth and development.
Weed growth is stopped shortly after applying the agent, followed by gradual staining of the plants.
Weeds die completely after 20 - 25 days after the surgery.

The agent works most effectively on young, intensively growing weeds.          Warm and humid weather speeds up the measure, cold and dry can delay it.

Content of active substances:
- nicosulfuron - 40g/l(4.17%) (compound from the sulfonylurea group)
MAIZE:

 Date of application: in phase 2 - 7 corn leaves (BBCH 12 - 17), from the third   leaf phase to the end of tillering phase of barnyard grass
 when combating annual dicotyledonous weeds, when the majority of weeds   (over 50%)   are in the 2-4 leaf phase the maximum and recommended dose for
 single use: 1.0 l / ha

Do not use at air temperatures below 10 ° C and above 25 ° C.
Use the product only once in the growing season.


    Czas dostawy: 14 dni

    Koszyk

    Twój koszyk jest pusty.

    Dokonaj swoich pierwszych zakupów