Szukaj

Roundup Flex 480 SL 1L / 5L / 15L

42.00 zł

  • 1L
  • 5L
  • 15L

Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, po siewie, a przed wschodami cebuli oraz w uprawie jabłoni i czarnej porzeczki.
Zawartość substancji czynnych:                                                                              -
Glifosat - związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej              - 480 g/l (35,75%)

Korzyści:                                                                                                           -wyższa koncentracja 480 g/l glifosatu                                                             -działa bez zarzutu nawet w zmiennych warunkach pogodowych                       -możliwość uprawy od 24 godzin po zabiegu – chwasty jednoroczne                   -możliwość uprawy od 5 dni po zabiegu – chwasty wieloletnie                          Działanie na chwasty:                                                                                Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Roundup Flex 480 is a herbicide concentrate for aqueous solution for use in the control of couch grass and other monocotyledonous and dicotyledonous weeds (annual and perennial) in spring in fields before sowing or planting crops, after sowing, before emergence of onions and in the cultivation of apple and blackcurrant.                              Content of active substances:                                                                                           -Glifosat - compound from the aminophosphonate group in the form of potassium salt                      -480 g / l (35.75%)                                                                                        Benefits:                                                                                                                           - higher concentration 480 g / l glyphosate                                                                       - works well even in variable weather conditions                                                               - the possibility of cultivation from 24 hours after the procedure                                       - weeds weed                                                                                                                   - the possibility of cultivation from 5 days after the treatment                                           - weeds for many years.                                                                                                  Action on weeds:                                                                                                             Roundup Flex 480 is a systemic herbicide with systemic action. It is collected through green parts of plants (leaves, green   shoots and non-coronated bark), and then moves throughout the plant and reaches its underground parts (roots, stolons,   etc.) causing inhibition of growth and development within 1 day, and then their dying out.

Czas dostawy: 14 dni

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów